«Сыбайлас жемқорлық» түсінігі (латынша corruptio)–пара беруді, өзінің қызметтік дәрежесінің лауазымды тұлғасына жеке баю мақсатында тікелей пайдалану деген мағынаны береді. Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық–заманамен бірге өсіп өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырғаны қауіпті кеселдің бірі. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңы ең пәрменді заңдардың бірі болып табылады.

На проведение противоэпизоотических мероприятии на 2018 год из Республиканского бюджета было выделено - 69 653 000 тенге из них освоено 69 653 000 тенге.

Ветеринарно-профилактические мероприятия выполняются  согласно утвержденного плана и поступлению  биопрепаратов за 2018 год план  за 12 месяцев выполнен на 100%.

2018 жылға ветеринариялық эпизоотиялық алдын-алу іс-шараларын өткізуге Республикалық бюджеттен 69 653 000 теңге бөлінді, соның ішінде игерілгені 52095691,52 теңге.

На проведение противоэпизоотических мероприятии на 2018 год из Республиканского бюджета было выделено - 69 653 000 тенге из них освоено 34349842 тенге

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности в 2018 году запланировано проведение ветеринарных мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных  в количестве - 150584 манипуляций и проведение ветеринарных мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных (крс, лошади, свиньи, верблюды, мрс, собаки, кошки и птиц) в количестве - 356290доз.